Geometria światów idealnej miłości

Przypowieść dwudziesta czwarta

 

Wyobraźmy sobie świat mojej miłości w formie koła. Nazwijmy go „Ja”.

Teraz przedstawmy sobie świat twojej miłosci w formie drugiego koła. Nazwijmy go „Ty”.koła

Teraz spróbujmy nałożyć koło „Ja” na koło „Ty” na różne sposoby.

Dla dowolnego połączenia kół (naszych światów miłości)  „Ja” i „Ty” – zawsze będziemy otrzymywać pewne wspólne miejsca. Nazwijmy je światem naszej miłości: „My”.

I to wspólne „My” zawsze będzie mniejsze od każdego z naszych kół, to znaczy: „My” – zawsze będzie mniejsze niż „Ja” i „My” zawsze będzie mniejsze niż „Ty”.

Zrównanie dowolnego świata miłości „My” i każdego z obu pozostałych światów może być osiągnięte jedynie w jednym, absolutnie jedynym, idealnym przypadku, który może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki:

Jeśli oba nasze światy miłości, to jest: „Ja” i „Ty” absolutnie będą ze sobą równe i jeśli w pełni będą przystawać do siebie przy nałożeniu jednego świata miłości na drugi.

Koniec dowodu.

powrót do Przypowieści

 

Jedna odpowiedź do Geometria światów idealnej miłości

  1. Pingback: Nowości na Witrynie | Janusz Niżyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *