Polityka RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcę poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku w moim „autorskim sklepiku”, zwanym dalej „sklepik”

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych Janusz Niżyński, prowadzący działalność gospodarczą nierejestrowaną w Zielonki-Wieś gm. Stare Babice.
Cele przetwarzania świadczenie usług drogą elektroniczną tj. udostępnianie treści zawartych w sklepiku, w tym możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepiku oraz skuteczne zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zamówionych artykułów, której są Państwo stroną. W zakresie wysyłki newslettera cel stanowi tzw. marketing bezpośredni działalności Administratora
Podstawy prawne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji złożonego zamówienia – w tym wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych Administratora wynikających z umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz obowiązek prawny Administratora art. 6 ust. 1 lit c) RODO; w zakresie wysyłki newslettera- podstawą prawną jest Twoja zgoda art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych
Prawa związane
z przetwarzaniem
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
– inne prawa określone w informacji szczegółowej (poniżej)

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych

Informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, tj. Janusz Niżyński, prowadzący działalność gospodarczą nierejestrowaną z siedzibą w Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Osiedlowa 58a, 05-082 Zielonki-Wieś

– przez e-mail:  janusz@nizynski.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. udostępniania treści zawartych w serwisie, w tym możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu, w celu prawidłowego wykonania umowy sprzedaży artykułów zamówionych w Serwisie a w zakresie wysyłki newslettera – w celach związanych z marketingiem bezpośrednim usług Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawidłowej realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu – w tym wykonania obciążających Administratora obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z umowy- jest Art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania łączącej strony umowy oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki newslettera jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dostępnych w Serwisie Administratora oraz skutecznego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży artykułów zamówionych za pośrednictwem Serwisu a ich niepodanie wiąże się brakiem możliwości realizacji w/w celów.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będę przechowywać do momentu wygaśnięcia umowy, a w uzasadnionych przypadkach – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niniejszej umowy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane osobowe będę przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będę przekazywać Twoje dane osobowe:

– moim dostawcom, którym zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmie księgowej, firmie kurierskiej czy kancelarii prawniczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie ew. umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora,

f. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w takim zakresie, w jakim przetwarzanie obywa się na podstawie Twojej zgody,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).

Z wyrazami szacunku,

Mój autorski sklepik internetowy
Janusz.Nizynski.pl

powrót do sklepiku